قفل الکترونیکی کمد باشگاه ۱۰۵۰

قفل الکترونیکی کمد باشگاه ۱۰۵۰

تماس بگیرید

قفل باشگاهی 1050 روستیک،مانند دیگر مدلهای قفل الکترونیکی کمد روستیک به سیستم برنامه نرم افزار مدیریت باشگاهی،متصل شده و کلیه ورود و خروج ها، ساعات و …. توسط مدیریت باشگاه قابل کنترل میباشد.

قفل الکترونیکی کمد باشگاه ۱۰۵۰ روستیک

قفل کمد باشگاهی 1050 از خانواده قفل باشگاهی روستیک میباشد.این قفل هوشمند با کمک برق شهری و برای ارسال اطلاعات از کابل استفاده میکند.در این سیستم قفل های مگنتی کمد با قابلیت ایجاد میدان مغناطیسی درب کمد را بسته نگه میدارد.

در این مدل ار قفل کمد بصورت جداگانه از طریق کابل کشی به کنترلر مجموعه متصل میشود.کنترلر از سیستم ریدر باز و بسته کردن درب کمد را دریافت مینمایید و این عمل انجام میشود.

در مورد درب و فنر بندی قفل باید اشاره نمود که این امر اصطحلاک کارکرد سیستم را به شدت کاهش میدهد. همچنین حذف سیستم ریدر تک به تک بر روی درب کمد ها به سادگی مجموعه می افزاید.مانند دیگر سیستم های قفل های کمد باشگاهی روستیک،قفل باشگاهی 1050 روستیک قابلیت دریافت اطلاعات از طریق کارت، اثر انگشت(قفل اثرانگشتی) و سیستم تشخیص چهره دارا میباشد. 

معایب قفل باشگاهی 1050 روستیک

در کنار این مزایا این قفل باشگاهی دارای معیبی نیز هست از جمله: استفاده دائمی از انرژی برق، کابل کشی و امکان اصطحلاک در سیستم کابل کشی کمدها.، گرانی قیمت مگنت الکترونیکی از معایب این قفل میباشد .

این قفل باشگاهی نیز مانند دیگر قفل های الکترونیکی کمد روستیک به سیستم برنامه نرم افزار مدیریت باشگاهی.اتصال پیدا نموده و کلیه ورود و خروج ها، ساعات و …. توسط مدیریت باشگاه قابل کنترل میباشد.


سوالی دارید؟ بپرسید...

Loading...
(اختیاری)